Taitoinen-valmennukset pähkinänkuoressa

large_4242631830

Taitoinen-valmennukset antavat perustiedot mediakasvatuksesta seksuaalikasvatuksen näkökulmasta. Valmennukset sopivat niin eri alojen ammattilaisille kuin vanhemmillekin.

  • Valmennukset antavat huutia lasten ja nuorten mediankäyttöön liittyville uskomuksille tarjoamalla tuoreimmat tutkimustulokset mm. pornografia-altistumisen yleisyydestä, nuorten seksuaalisesta toiminnasta internetissä sekä siihen liittyvistä ilmiöistä.
  • Valmennuksissa luodaan silmäys median vaikutustutkimuksiin ja niiden reunaehtoihin.
  • Valmennuksessa käsitellään media- ja seksuaalikasvatusta innostavasti erilaisten materiaalien, kuten videoiden, lehtileikkeiden ja verkkopalveluiden avulla.
  • Erityinen painopiste valmennuksissa annetaan nuorten omille äänille ja heidän kokemuksilleen median seksuaalisista ja pornahtavista sisällöistä.

Taitoinen-valmennukset ammattilaisille tarjoavat osallistujille käytännöllisiä ohjeita, miten toteuttaa mediakasvatusta omassa työssään ja miten ottaa lasten ja nuorten oma mediaympäristö kasvatuksen resurssiksi. Valmennus kehittää työyhteisön jäsenten ammatillisia valmiuksia ja syventää mediakasvatuksellisia taitoja seksuaalikasvatuksen näkökulmasta.

Taitoinen-vanhempainilloista vanhemmat saavat työkalupakkiinsa luontevia tapoja ottaa median seksuaaliset sisällöt puheeksi kotona omien lastensa kanssa. Vanhempainiltojen sisältö suunnitellaan oppilaiden luokka-asteen mukaan, sillä eri ikäisten lasten netinkäyttö ja mediakasvatukselliset tarpeet vaihtelevat.

Taitoinen-luennot räätälöidään luennon tilaajan tarpeiden mukaan, jolloin näkökulma mediakasvatukseen muodostuu tilaajan toiveista ja tarpeista käsin. Ota yhteyttä alla olevalla lomakkeella!

Osallistu keskusteluun!

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s