Lapsuuden pornomuistot

lapset kädet silmillä

Kirjoitin ohjaajani Susanna Paasosen kanssa artikkelin lapsuusajan pornomuistoista, joka iloksemme julkaistiin lapsuudentutkimuksen johtavassa tieteellisessä aikakauslehdessä Childhoodissa. Ne joilla ei ole pääsyä maksumuurin takana olevaan versioon, löytävät rinnakkaistallennetun version täältä.

Artikkelimme aineisto perustui Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran kansanrunousarkiston kanssa yhteistyössä kerättyyn muistitietokeruuseen. Siinä oli hämähäkki väärinpäin -keruussa kartoitettiin suomalaisten pornokokemuksia ja pornoa koskevia muistoja ja näkemyksiä.

Lapsuuden ja nuoruuden mediakokemuksista kiinnostuneena minua tietenkin kutkutti päästä käsiksi niihin muisteloihin, jotka liittyivät vastaajien varhaisvuosiin. Susannan kanssa kirjoittamamme artikkelin pääpointti on se, että pornomuisteloissa esiin kirjoitettu nuori minä, nk. “mini-me”, on erittäin neuvokas, kimmoisa ja kyvykäs pornon tulkitsija toisin kuin julkisessa huolipuheessa artikuloitu median riskivaikutuksille altis lapsi. Pornomuisteloista kävi myös selkeästi ilmi, että pornon pedagoginen elementti ei niinkään liittynyt konkreettisiin seksiakteihin: Muistelijoiden mieliin oli syöpynyt vanhempien ja muiden kasvattaja-auktoriteettien kyvyttömyys käsitellä rakentavasti lasten ja nuorten kiinnostusta seksuaalisuutta kohtaan. Toisin sanoen, pornoa ei ymmärretty seksimanuaaliksi, vaikka siitä toki saatiinkin tietoa siitä, miten mahdollisesti ihmiset voisivat harrastaa seksiä. Sen sijaan kasvattajien tunnekylläisten reaktioiden katsottiin säädelleen enemmän suhtautumista seksuaalisuuteen kuin pornografian.

Mikäli Siinä oli hämähäkki väärinpäin -keruun tulokset kiinnostavat, suosittelen tutustumaan alla oleviin aineistoihin:

 

 

Osallistu keskusteluun!

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s