Sukupuoli-identiteetistä ja seksuaalisesta orientaatiosta

michelangelo-71282_1280

Tutkimukseni edetessä olen usein löytänyt itseni miettimästä sitä, keistä tytöistä ja pojista aineistoni puhuu ja millaisia seksuaalisia orientaatioita nämä tytöt ja pojat oikein edustavat. Asia on tärkeä, sillä puhumme ihmisten identiteeteistä. Tähän on herännyt myös Helsingin kaupungin Nuorisoasiainkeskus, joka on päivittänyt jäsenkorttilomakettaan edistääkseen yhdenvertaisuutta.

Luonnostellessani verkkokyselyä yhteistyössä e-Talon erinomaisten seksuaalineuvojien kanssa tulin hoksanneeksi, että mitä jos tämän kyselyn kanssa toimisimmekin toisin kuin perinteisesti pruukataan tehdä. Sen sijaan, että kysyisimme sukupuoli-identiteettiä ja seksuaalista orientaatiota perinteisellä rasti ruutuun -menetelmällä ryyditettynä muu/mikä?-boksilla, päätimme toteuttaa nämä taustatieto-osiot avokysymyksin. On totta, että avokysymysten sorttaaminen vie aikaa erityisesti suuren vastaajavolyymin saavissa tutkimuksissa. Toisaalta taustatiedoista saattaa nousta esiin havaintoja, jotka nousevat keskeiseksi analyysia kontekstoiviksi kehyksiksi, kuten meidän kyselymme tapauksessa näyttäisi käyvän.

En ole vielä ehtinyt sortata koko kyselyaineistoa valmiiksi, joten raportoin nyt täysin alustavista tuloksista. Kyselyymme vastasi 167 nuorta, joiden seksuaalisen orientaation määrittelyt nimesivät kahdeksan verrattain tarkkarajaista identiteettikategoriaa. Lisäksi joukkoon mahtui 10 vastaajaa, jotka eivät kokeneet tarpeelliseksi määritellä seksuaalista orientaatiotaan millään tavalla. Myös sukupuoli-identiteettiä tiedustelleessa kysymyksessä oli ei-binäärisiä vastauksia jokunen. Mieltäni lämmitti erityisesti se, että yksi vastaajista oli erikseen kirjoittanut meille kyselyn laatijoille kiitokset siitä, että vastauksen saa itse kirjoittaa, eikä vaihtoehtoina ole vain ennalta määritellyt identiteettikategoriat. Olimme siis onnistuneet tekemään jotakin oikein, ja että tällä oli merkitystä ainakin joillekin kyselyyn osallistuneille.

Kyselymme tulokset tietenkin herättävät monia uusia kysymyksiä siitä, ketkä nuoret olivat nähneet tärkeäksi osallistua kyselyymme ja missä lähteissä kyselylinkkimme oli levinnyt. Palaan näihin kysymyksiin perattuani aineistoa tarkemmin.

photo credit: Pixabay.com

Osallistu keskusteluun!

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s