Tutkimustietoa suomalaisnuorten mediankäytöistä ja seksiin liittyvistä mediakokemuksista

book-375458_1920

Olen saanut jonkin verran tiedusteluja liittyen Mediakasvatusseuran julkaisemaan blogitekstiini, jossa käsittelen kysymystä, pitäisikö suomalaisnuorten seksiin liittyvät kokemukset ottaa media- ja seksuaalikasvatuksen resurssiksi. Tuossa yhteydessä mainitsen tutkimuksista, jotka luotaavat suomalaislasten ja -nuorten mediamaisemaa ja seksiin liittyviä mediakokemuksia tarkemmin. Alla on suppea lista kotimaisista tutkimuksista, jotka olen kokenut todella hyödyllisiksi oman tutkimukseni kannalta.

Lasten mediabarometri -tutkimuksista saa näppärästi luotua yleissilmäyksen siihen, miltä 0–12-vuotiaiden mediankäytöt näyttävät. Vuoden 2012 mediabarometrissä erityisen kiinnostavaa on sukupuolen merkitys varhaisnuorten mediankäytössä.

Lasten ja nuorten mediaympäristön muutos -pitkittäistutkimuksessa tarkastellaan 5-, 8-, 11- ja 14-vuotiaiden ja heidän perheidensä mediankäyttöjä. Tutkimus aloitettiin vuonna 2007 ja viimeinen tutkimuskierros toteutetaan vuonna 2016.

Väestöliiton julkaisema Mitä pojat todella haluavat tietää seksistä (pdf) perustuu Tehoa poikien seksuaaliopetukseen (PoikaS) -hankkeeseen, jossa tutkittiin sitä, mistä seurustelu- ja seksuaaliasioista ja millä tavoilla yläasteikäiset pojat kaipaisivat lisätietoa. Erityinen painopiste oli selvittää, mitkä seksuaaliasiat poikia ovat erityisesti askarruttaneet.

Marjo Kuortin väitöstutkimus Suomalaisten tyttöjen seksuaaliterveys ja -kulttuuri. Arvot, riskit ja valinnat kuvaa 15–19-vuotiaiden suomalaistyttöjen seksuaaliterveyttä, -käyttäytymistä ja -kulttuuria sekä tyttöjen omia seksuaalisuuteen liittyviä arvoja ja käsityksiä. Kuortin tavoitteena on ollut valottaa riskiryhmiin leimattujen tyttöjen valintoja, jotka liittyvät seksuaalikäyttäytymiseen.

Lapset netissä – Puheenvuoroja lasten ja nuorten netin käytöstä ja riskeistä puolestaan tarkastelee laajalla skoopilla suomalaislasten netin käyttöä ja siihen liittyviä riskejä ja mahdollisuuksia.

Silja Nielsenin pro gradu ‘Ei kaikkea pidä sekoittaa ahdisteluun’ – Tyttöjen internetissä saamat ja lähettämät seksiin liittyvät viestit valottaa tarkkanäköisesti kyselyaineistoa, johon vastasi reilu 1200 suomalaistyttöä. Siljan gradusta olen puhunut mm. täällä.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen sivuilta löytyy lähdeluettelo teoksista, jotka käsittelevät suomalaisnuorten seksiin liittyviä kokemuksia monesta eri tulokulmasta.

Kesän alkumetreillä julkaistiin Sex Education -lehden erikoisnumerossa Silja Nielsenin, Susanna Paasosen ja minun yhteisartikkeli ‘Pervy role-play and such’: girls’ experiences of sexual messaging online, jossa käsittelemme suomalaistyttöjen kokemaa seksiin liittyvää viestittelyä internetissä. Artikkelimme tarkastelee lähemmin toivotun ja ei-toivotun seksiviestittelyn konteksteja.

Syyskuun lopussa puolestaan julkaistiin Sex Education -lehdessä artikkelini ‘Everywhere they say that it’s harmful but they don’t say how, so I’m asking here’: young people, pornography and negotiations with notions of risk and harm, jossa käsittelen suomalaisnuorten pornoon liittyviä kysymyksiä seksuaaliterveyden asiantuntijoille. Tuossa artikkelissa esitän, että nuorten pornon kulutusta ruotiva haittapuhe vaivaa aineistoni perusteella nuoria enemmän kuin itse pornografiset sisällöt.

Toimitan mielelläni omien tekstieni e-printtejä niitä tarvitseville, joten tiedustelut voi pistää kommenttiboksiin tai vaihtoehtoisesti meilitse osoitteella etunimi.sukunimi@utu.fi.

photo credit: Pixabay.com

Osallistu keskusteluun!

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s