Mediataitokoulun uusi aineisto: Seksiä mediassa

seksia_mediassa

 

Minulla on viime vuoden aikana ollut ilo olla mukana kommentoimassa Mediataitokoulussa julkaistua uutta Seksiä mediassa -aineistoa. Se on suunnattu 8.-luokkalaisten ja sitä vanhempien nuorten kanssa toimiville ammattilaisille tukipaketiksi keskusteltaessa median seksuaalisista sisällöistä ja pornografiasta nuorten kanssa. Monipuolinen aineisto sisältää tietotekstejä, keskusteluvinkkejä ja tehtäviä ja se käsittelee kolmea toistaan tukevaa aihetta: kaupallisia seksuaalisia sisältöjä mediassa, sukupuolen kuvauksia ja pornografiaa.

Seksistä ja pornografiasta keskusteltaessa on tärkeää, että nuorten ajatuksia ja kokemusmaailmaa arvostetaan. Aineistoon kuuluu kiinteästi Seksiä mediassa -video, joka perustuu nuorten omiin kirjoituksiin kyseisestä aiheesta. Koska aihealue jakaa mielipiteitä myös aikuisten kesken, on tärkeää, että nuorten erilaiset näkemykset tulevat kuulluiksi. Siksi myös videolla esitetyt näkökulmat ovat osin keskenään ristiriitaisia. Mielipiteiden moninaisuus tukee aiheesta käytävää keskustelua.

Tulen hyödyntämään Seksiä mediassa -videota vanhemmille ja lasten ja nuorten kanssa työskenteleville ammattilaisille suunnatuissa valmennuksissani, sillä video raottaa hyvin ajatuksia, joita nuorilla on seksiä kuvaavasta mediamaisemasta. Mutta toisin kuin monet aikuiset kuvittelevat, nuoret eivät suodattamatta imaise mediavälitteisiä viestejä seksistä, vaan he pohtivat näitä asioita kriittisesti ja suhteuttavat median välityksellä koettuja asioita omaan kokemusmaailmaansa.

Kiitos Mediataitokoulun jengille, että rohkenitte ottaa pornografian osaksi aineistoa! Erinomainen keskusteluaineisto pornografiasta alakouluikäisten lasten kanssa työskenteleville ammattilaisille ja/tai vanhemmille (pdf) löytyy Mannerheimin lastensuojeluliitolta.

Median vaikutukset ja suojaavat tekijät

halaus

Olen menossa Etelän-SYLI:iin alustamaan keskustelua aiheesta Monipuoliset mediataidot hyvinvoinnin edistäjänä. Tuohon tilaisuuteen valmistautuessani kertasin sitä, mitä tässä vuosien varrella olen oppinut median vaikutustutkimuksista.

Julkisessa keskustelussa tiuhaan artikuloitu huoli median roolista esimerkiksi asenne- tai seksuaalikasvattajana ei ole täysin aiheeton, sillä tänä päivänä mediakulttuuri on keskeinen lasten ja nuorten oppimis- ja toimintaympäristö. Median vaikutukset erityisesti lapsikatsojiin ovat herättäneet paljon akateemista kiinnostusta. Ongelma ei ole siinä, etteikö tutkimusta olisi riittävästi, vaan kysymyksiä herättää lähinnä se, missä määrin voimme median vaikutustutkimusten perusteella vetää syy-seuraussuhteita median osaan lasten ja nuorten kehityksessä. Tällä hetkellä tutkijat tuntuvat olevan yhtä mieltä lähinnä siitä, että asioilla on yhteyksiä, mutta kausaalisia syy-seuraussuhteita median osaan lasten ja nuorten kehityksessä ei voida suoraviivaisesti todentaa.

Median vaikutustutkimukset ovat osoittaneet, että mediasisällöillä on merkitystä tiedollisessa, tunne-elämän ja identiteetin kehityksessä sekä fyysisessä ja sosiaalisessa kehityksessä. Vaikutustutkimukset eivät kuitenkaan anna yksiselitteistä vastausta siihen, miten mediasisällöt itsessään todellisuudessa vaikuttavat.

Tämän hetken käsityksen mukaan median vaikutukset korostuvat erityisesti silloin, kun lapsen tai nuoren kasvuympäristössä muutkin mallit toimivat samansuuntaisesti kuin median mallit.

Tarja Salokoski ja Anu Mustonen (2007) puhuvat kehävaikutusten kierteestä: niille, jotka ovat persoonallisten ominaisuuksiensa ja tulkintakehystensä suhteen vastaanottavaisia median vaikutuksille, ja joilla läheinen kasvuympäristö vahvistaa median viestejä, vaikutukset korostuvat voimakkaammin.

Median vaikutustutkimuksissa korostuu se, että mediasuhde on aina hyvin yksilöllinen. Näin ollen yleisiä totuuksia minkään nimenomaisen mediasisällön seurauksista ei voida luotettavasti tuottaa. Median vaikutukset vaihtelevat yksilöittäin ja kehitysvaiheesta riippuen. Vaikutustutkimukset ovat myös osoittaneet, että median riskivaikutukset saattavat olla ohimeneviä. Kuten kaikista teininä tupakkaa, alkoholia tai huumeita kokeilleista ei kehity päihteiden väärinkäyttäjiä, ei esimerkiksi kaikille alaikäisenä pornoa katselleille synny automaattisesti seksuaalisen kehityksen ja fyysisen minäkuvan ongelmia.

On muutama asia, jotka haluaisin alustustani kuulemaan tulleiden muistavan. Mediasuhteessa monipuoliset mediataidot ovat vain yksi osa suojaavista tekijöistä. Oiva pohja mediataidoille ja vastalääke mediassa esitettäville epärealistisille ja ylivoimaisille minäihanteille rakennetaan myönteisten ja turvallisten ihmissuhteiden kautta. Kiteytetysti:

  • Mitä enemmän tukea ja hyväksyntää ystäviltä ja perheeltä, sitä vahvempi itsetunto.
  • Mitä vahvempi itsetunto, sitä myönteisempi ruumiinkuva.
  • Mitä vahvempi itsetunto ja ehyempi identiteetti, sitä vähemmän median mallit vaikuttavat yksilöön.

Meistä jokainen voi osaltaan auttaa kehittämään kulttuuriamme enemmän toisia kannustavaan suuntaan.

Kannusta ja kiitä sekä tue ja arvosta ympärilläsi olevia ihmisiä päivittäin. Päätä, että et siirrä tyytymättömyyden kierrettä eteenpäin. Edith Södergranin sanoin: Itsevarmuuteni johtuu siitä, että olen löytänyt ulottuvuuteni. Minun ei sovi tehdä itseäni pienemmäksi kuin olen.

photo credit: iz4aks via photopin cc