Viikon hatunnosto: Kartoitus nuorten verkkokulttuuria käsittelevästä kotimaisesta tutkimuksesta

nuorten verkkokulttuuri

Nyt on herkkua tarjolla! Verke julkaisi odotetun kartoituksen nuorten verkkokulttuuria käsittelevästä kotimaisesta tutkimuksesta (pdf). Kunnianhimoinen tutkimuskartoituksen teko tuo Verkelle ja julkaisun toteuttaneelle Annukka Lehtikankaalle Viikon hatunnoston!

Nuorten verkon käyttöä on tutkittu Suomessa kuluneen vuosikymmenen aikana laajasti ja lukuisista eri näkökulmista. Näin ollen kokonaiskuvan luominen nuorten verkon käyttötavoista sekä etenkin verkkokulttuuria käsittelevästä tutkimuksesta on haasteellista. Verken julkaisema raportti lisää tietoa nuorten kokemuksista merkityksenannoista koskien verkossa ja verkon välityksellä tapahtuvaa toimintaa. Raportti nostaa esille kolme keskeisintä nuorten verkkokulttuuria jäsentävää teemaa:
  1. identiteetin muodostuminen,
  2. vuorovaikutus ja yhteisöllisyys sekä
  3. toimijuus ja vaikuttaminen verkossa.

EU Youth Reportin mukaan verkko on keskeisessä asemassa suomalaisten nuorten päivittäisessä ja viikoittaisessa kanssakäymisessä kaikissa ikäryhmissä 15 vuodesta ylöspäin. Suomalaisnuoret arvioivat itsensä erittäin aktiivisiksi tietoteknologian ja internetin käyttäjiksi.

Koska verkko toimintaympäristönä merkitsee paljon nuorille itselleen, on perusteltua, että ammatissaan nuorten kanssa tekemisissä olevat tahot tutustuvat nuorten verkon käyttötapoihin ja erilaisiin nuorisokulttuureihin verkossa. Verken raportti tekee tutustumisesta helppoa.
Erityisen ilahtunut olin siitä, että Verken raportti piirtää selkeän kuvan siitä, mitä verkko oikeastaan nuorille merkitsee. Internet ei ole ainoastaan viestinnän ja vuorovaikutuksen väline, vaan nuorille verkko on keskeinen kasvuympäristö, jossa arjen monipuoliset toiminnot sekoittuvat sosiaaliseen kanssakäymiseen. Täten nuorten verkottunutta todellisuutta ei ole hedelmällistä tarkastella arjen erillisenä osana ja muusta elämästä irrallisena saarekkeena, vaan laajemmin tilana ja toimintaympäristönä, joka osaltaan luo omat toiminnan mahdollisuudet tai rajoitukset.

Osallistu keskusteluun!

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s