Viikon hatunnosto: Demi.fi punnitsee järjestöjen toimintaa palvelussaan

nuoret hengaavat

Helsingin Sanomat uutisoi, että suomalaistyttöjen suosima verkkopalvelu Demi.fi rajoittaa verkkonuorisotyötä tekevien järjestöjen toimintaa palvelussaan. Voisin äkkiseltään kuvitella, että uutinen kirvoittaa keskustelua nuorisotyötä tekevien foorumeilla, sillä linjanveto vaikuttaa verkkonuorisotyötä tekevien tahojen toimintaan.

Itse pidän Demi.fi:n päätöstä rohkeana linjauksena, joka ansaitsee viikon hatunnoston, vaikkakin mitä lämpimimmin kannatan nuorisotyötä. Olen samaa mieltä Demin päätoimittajan kanssa siitä, että nuorilla tulee myös olla omia, aikuisvapaita tiloja. Mikäli nuoret kokevat aikuisten läsnäolon nuorille suunnatuissa palveluissa liiallisena ja tungettelevana, yhteistyötä järjestöjen kanssa onkin syytä tarkastella uudelleen.

Toivoisin, että Demi.fi:n päätös kannustaisi järjestötoimijoita pohtimaan tarjoamiaan palveluita entistä enemmän yhteistyössä nuorten kanssa. Millainen verkkoläsnäolo nuorisotyössä olisi nuorten mielestä paikallaan? Missä palveluissa, millä tavalla ja mistä teemoista nuorisotyötä voisi kohderyhmien mielestä tehdä? Vai olisiko jokin toinen malli nykyisten hajallaan olevien palveluiden sijaan parempi? En myöskään näe todellista estettä sille, mikseivät järjestöt maksaisi näkyvyydestään kaupallisessa palvelussa. Toimijathan saavat väistämättä palveluista vastinetta, joka edesauttaa heidän toimintaansa.

Demin päätoimittaja muistuttaa, että  sivuston tarkoituksena on taata tytöille turvallinen keskusteluympäristö. Demi.fi:ssä nuorten keskustelut pyörivät toisinaan teemoissa, joissa nuorison ja aikuisten intressit eivät aina kohtaa.

Nuoret usein muistuttavat, että aikuiset eivät ymmärrä nuorten nettikulttuurien toimintaa, sisäisiä koodistoja ja puhetapoja. Aikuiset helposti ymmärtävät väärin, ylitulkitsevat ja vetävät liian yksioikoisia johtopäätöksiä nuorten sanomisista ja tekemisistä. Se, minkä aikuiset mieltävät esimerkiksi kiusaamiseksi tai seksuaaliseksi häirinnäksi, ei välttämättä nuorten mielestä olekaan sitä. Toisinaan voikin olla nuorten edun mukaista pitää kasvattajat ja ns. viralliset tahot ulkona keskusteluista.

Keskustelu on avattu. Mitä mieltä sinä olet?

photo credit: francisco_osorio via photopin cc

Osallistu keskusteluun!

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s